TIẾNG ANH GIAO TIẾP – CHÀO HỎI BẰNG TIẾNG ANH – HELLO COFFEE BÀI 2[PHẦN 1]Thông thường khi học tiếng Anh giao tiếp chúng ta thường dùng “hello”, “hi”, “good morning”, … để chào hỏi người khác. Tuy nhiên đây là cách dùng trang trọng và không được gần gũi cho lắm.

Trong bài học tiếng Anh giao tiếp đầu tiên này mình sẽ giới thiệu tới các bạn nhiều mẫu câu giao tiếp thông dụng hơn để chúng ta có thể sử dụng chào hỏi một cách uyển chuyển hơn, thân mật hơn.

Các cách chào hỏi trang trọng trong tiếng Anh:
1. hello /hə.lˈəʊ/ – xin chào
2.good morning – /ˌɡʊd-ˈmɔr·nɪŋ/: chào buổi sáng
3. good afternoon – /ɡʊd-æf·tərˈnun/: chào buổi trưa / chiều
4. good evening- /ˌɡʊd-ˈiv·nɪŋ/: chào buổi tối
5. how have you been – /hɑʊ-hæv-ju-bɪn/: dạo này khỏe bạn / anh khỏe không ?
6. How do you do? : /hɑʊ-du-ju-du/ hay /hɑʊ-də-jə-du/: xin chào; anh / chị khỏe không ? …
7. Chào hỏi bằng:
– It’s nice to meet you : /ɪts-nɑɪs-tə-mi-tʃu/: rất vui được gặp bạn / anh
– Pleased to meet you: /plizd-tə-mi-tʃu/: rất vui được gặp bạn / anh

Các cách chào hỏi không trang trọng trong tiếng Anh giao tiếp:
8. How are you? /hɑʊ-wɑːr-ju/ – ban (anh, chị) khỏe không ?
9. Chào hỏi bằng:
How are you doing ?- /hɑʊ-wɑːr-ju-ˈdu·ɪn/?: bạn thế nào ? khỏe không ?
– How’s it going ? /hɑʊ-sɪt-goɪn/: bạn thế nào ? mọi chuyện thế nào ?
10. Chào hỏi bằng:
– Hi: /hɑɪ/: chào.
– Hey: /heɪ/: chào
11. Good to see you: /ɡʊd-tə-si-ju/: rất vui gặp bạn, rất vui được làm quen
12. Chào hỏi bằng:
– Long time no see: /lɔŋ-taɪm-noʊ-si/: lâu lắm mới gặp !
– It’s been a while: /ɪts-bɪn-əˈwɑɪl/: lâu lắm mới gặp !
13. Chào hỏi bằng:
– How’s your day ? : /hɑʊs-jʊər-deɪ/ hay /hɑʊs-jə-deɪ/ /? Hôm nay thế nào ?
– How’s your day going ? : /hɑʊs-jʊər-deɪ-goʊ-ɪŋ/ hay /hɑʊs-jə-deɪ-goʊ-ɪŋ/ ? Hôm nay thế nào ?

Tới đây hi vọng bạn có thể sử dụng thành thạo và uyển chuyển hơn các cách chào hỏi bằng tiếng Anh khi giao tiếp.

Chúc bạn học tốt !
Xem thêm:
#hello coffee bài 2
www.HelloCoffee.vn

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “[Tiếng Anh Giao Tiếp – Từ Vựng Tiếng Anh] :Học Giao Tiếp Và Từ Vựng Tiếng Anh Tại Cửa Hàng Thuốc Tay”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://bomattw3.com/

Xem thêm bài viết khác: https://bomattw3.com/hoc-tieng-anh/