THCS Nguyễn Quốc Phú Lớp 9A4 Kỉ Niệm Một Thời Để Nhớ !! 2013-2014Video này nói về lớp 9a4 chúng tôi ( 2013-2014) Lớp chúng tôi không có những hotgirl hotboy không nổi trội gì cả nhưng lớp chúng tôi rất đoàn kết và giúp đở lẫn nhau trong học tập !! đặc biệt là trong thi cử và kiểm tra !! :v hjhj
Video gồm các thành viên sau đây ( được sắp xếp theo trình tự i như trong clip)
1. Nguyễn Hoàng Khang ( A3 gẻ )
2. Vũ Thị Tươi ( Héo )
3. Nguyễn Minh Tri ( Thánh Tri VT )
4. Trần Thị Thúy Linh ( Lynk Trần )
5. Ninh Thị Kim Chung
6. Hà Thị Bích Loan
7. Lê Gia Cát Thảo ( Pé Moon )
8. Phạm Tú Anh ( Tú Em )
9. Nguyễn Thanh Lý ( Ní Má )
10. Nguyễn Thị Ngàn ( Mun Móm )
11. Võ Minh Nguyên
12. Trần Thiện Duy ( Duy Thảo )
13. Lê Thị Minh Linh
14. Lương Hôàng Phát ( Phát Xít )
15. Trần Thị Kim Oanh
16. Nguyễn Thị Huỳnh Như
17. Nguyễn Bích Tuyền ( Tiền Lẻ )
18. Nguyễn Thị Thúy Nga
19. Bùi Văn Bắc
20. Nguyễn Văn Tuấn ( Nửa )
21. Nguyễn Thị Minh Anh
22. Nguyễn Thanh Diễm
23. Lâm Châu Tuấn ( Châu Chấu )
24. Tống Nhật Hào ( Hào già )
25. Đỗ Văn Bình ( Bình Lầy )
26. Nguyễn Huỳnh Tấn Giang
27. Lâm Tường Vi ( Vi Điệu )
28. Phan Dương Kim Yến ( Yến Phân ) Ad
29. Nguyễn Thiên Phúc
30. Lê Tấn Lực ( Lực gẻ )
31. Trần Thiện Duy ( Duy Thảo )
32. Trương Thị Kim Hoa
33. Nguyễn Thị Huỳnh Ý
34. Đào Thị Hồng Yến ( Xù Xí Xọn )
35. Lê Văn Nam
36. Thái Hoàng Tường ( Tường mập )
37. Trương Việt Nam
38. Đỗ Văn Bình ( Bình Bò )
GVCN : Cô Thúy
Mãi Mãi Không Quên 9a4 đâu hjhj
I Love 9A4

Nguồn: https://bomattw3.com/

Xem thêm bài viết khác: https://bomattw3.com/giao-duc/