Lời Chúa | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/12Khi tôi lần đầu tiên bày tỏ sự kết ước của mình với Đấng Christ vào đầu những năm 70, Lời Đức Chúa Trời đã đập tan tấm lòng cứng cỏi của tôi và làm cho tôi nhận ra mình cần Đấng Cứu Rỗi. Vào thời điểm đó, tôi là một ca sĩ chuyên nghiệp, một người phụ nữ trẻ tự lập, tự cho mình là trung tâm và sống bất chấp. Tôi nghĩ rằng tôi biết những gì mình muốn và điều gì làm cho mình hạnh phúc. Tôi đã thiết lập những mục tiêu để cố gắng theo đuổi. Không phải là tôi hắt hủi Chúa nhưng vấn đề là tôi không nghĩ Ngài quan trọng đối với mình.

Tôi lớn lên ở Wisconsin và cũng hay đi nhà thờ, biết giáo lý và có thể đọc được bài cầu nguyện chung, bài tín điều các sứ đồ, đáp ứng đủ các điều kiện để được báp-têm và là thuộc viên chính thức của Hội Thánh. Nhưng tôi không bao giờ đọc Lời Chúa. Tôi không biết gì về Kinh Thánh cả. Gia đình chúng tôi đi nhóm thường xuyên, cầu nguyện trước bữa ăn, trước khi đi ngủ, giữ các ngày lễ Cơ Đốc. Tôi biết về Chúa nhưng tôi không thực sự biết Ngài cách cá nhân.

Nhiều năm về sau, khi một thiếu nữ hỏi liệu tôi có phải là Cơ Đốc nhân hay không, lúc đó tôi không biết phải trả lời làm sao. Rồi cô gái đó đưa cho tôi một cuốn sách nhỏ phía trước có ghi dòng chữ “Bốn Định Luật Thuộc Linh”. Buổi tối hôm đó, khi một mình ở trong phòng, tôi đọc chương trình cứu rỗi mà Kinh Thánh trình bày. Khi tôi đọc quyển sách nhỏ đó, Lời Chúa trong từng trang sách dường như đang phán trực tiếp với tôi. Tôi nhận ra mình cách xa Chúa như thế nào. Tôi cũng được nhắc nhở về sự thánh khiết và sự công chính trong Kinh Thánh. Dù lúc đó tôi vẫn không chắc Chúa có thật không nhưng tôi biết rằng nếu chương trình cứu rỗi này sẵn dành cho tôi, chắc chắn là tôi cần và tôi muốn nhận nó. Lời Đức Chúa Trời chỉ ra cho tôi những tội lỗi mà tôi đã phạm, và đồng thời cũng bày tỏ cho tôi về tình yêu của Chúa.

Dù không bao giờ đọc Kinh Thánh nhưng tôi lại giữ những định kiến về nó. Tôi nghĩ rằng việc hiểu Kinh Thánh là bất khả thi, và bản thân Kinh Thánh đầy dẫy những mâu thuẫn. Nhưng tạ ơn Chúa là cô gái đưa cho tôi cuốn sách nhỏ đó cũng tặng cho tôi một cuốn Tân Ước bản dịch mới với ngôn từ dễ hiểu. Khi nhận món quà này, tôi miễn cưỡng đồng ý là mình sẽ đọc mỗi ngày một đoạn. Và thật ngạc nhiên, khi mở Kinh Thánh ra và đọc, tôi không muốn bỏ quyển sách đó xuống. Những lời trong đó hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn làm sao.

Dù hay đi nhà thờ từ nhỏ, tôi không hề biết Cựu Ước với Tân Ước khác nhau như thế nào. Tôi không nhận ra Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng là bốn sách Tin Lành cùng viết về cuộc đời Chúa Giê-xu. Tôi không biết gì về việc Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại. Nhưng khi đọc Lời Chúa, tôi bắt đầu hiểu được Ngài yêu tôi nhiều như thế nào, và tôi bắt đầu bước đi với Ngài.

Đó là một hành trình tuyệt vời. Lần hồi, Lời Chúa trở thành nền tảng và kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Lời Chúa phán, “Dân Ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết” (Ô-sê 4:6a).

Giờ đây tôi đã có Lời Chúa bên mình. Bức thư tình yêu của Ngài ở nơi bàn tay tôi. Ngài ban cho tôi quyển sách hướng dẫn đối với mọi tạo vật Ngài dựng nên và giao phó cho con người quản trị, sử dụng. Quyển sách ấy chứa đựng vô số lời khuyên bảo, nguyên tắc và cả những lời hứa.

Tôi khích lệ bạn hãy nhận lấy Lời Chúa cho chính mình. Khi bạn đọc những lời ngọc châu này, tôi cầu nguyện xin Chúa gây dựng đức tin bạn và khích lệ tấm lòng bạn. Nguyện Ngài đụng chạm bạn với ân điển và tình yêu Ngài khi bạn đến với Lời của Ngài dù ở bất cứ nơi đâu.

Nguồn: https://bomattw3.com/

Xem thêm bài viết khác: https://bomattw3.com/giao-duc/