[KARAOKE] Sầu Đâu Quê Ngoại – Mai Lệ QuyênHôm nay con về thăm ngoại,
Tay buồng cau tay xách giỏ trầu,
Qua cây cầu tre nhỏ đong đưa,
Đường đê xưa trời nghiêng bóng nắng
Trải nhẹ trên đồng lòng nghe nao nao.
Bao năm chưa về thăm ngoại,
Con đò ngang nay chắc đã già,
Nên không còn ông lão sang đưa,
Bò sông xưa ngoại ra đứng đón
Con tan trường về mẹ còn chợ xa.
Kỷ niệm ngày xưa,
Bờ lau thưa với rặng Trâm Bầu
Mấy cây Sầu Đâu
Ngoại thường ra hái lá,
Trộn gỏi đắng mà
Nghe ngọt lạ bờ môi
Giờ ngoại của tôi
Chân run run tóc bạc lưng còng,
Mấy cây Sầu Đâu đã già xơ xác lá,
Ngoại vẫn kiếm tìm
Xin cho được Sầu Đâu.
Mai đây con rời quê ngoại,
Xa dòng sông con nước lớn ròng,
Xa con đường có ngõ thân quen,
Mà thương sao chiều tàn bóng xế,
Tuổi ngoại cũng xế tàn,
Biết sầu ngày nào đâu..

Video:

Nguồn: https://bomattw3.com/

Xem thêm bài viết khác: https://bomattw3.com/am-nhac/