Hướng dẫn xây dựng Group Cộng đồng 10K người trên FacebookTrong video này Thầy Dự sẽ chỉ cho ban cách xây dựng Group cộng đồng 10k thành viên trên facebook.
x Bước để xây dựng group cộng đồng 10k thành viên
Bước 1: Vẽ chân dung khách hàng tiềm nằng mà bạn muốn hút vào nhóm
Bước 2: Xác định vấn đề mà họ quan tâm
Bước 3: Xác định lĩnh vực mà bạn muốn trở thành chuyên gia
Bước 4: Đặt tên cho cộng đồng
Bước 5: Thiết lập cài đặt cho cộng đồng
Bước 6: Tạo ra bài đăng đâu tiên để thu hút tương tác cho thành viên mới
Bước 7: Thu hút 1000 thành viên vào nhóm
Bước 8: Tạo ra 10 bài viết chuyên gia trong 10 ngày liên tiếp
Bước 9: Viết lời chào mừng thành viên mới và tặng quà miễn phí cho họ
Bước 10: Làm 10 livestream liên tiếp

Nguồn: https://bomattw3.com/

Xem thêm bài viết khác: https://bomattw3.com/giai-tri/