Đời Sống Thuộc Linh Bạn Thế Nào? | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/06Bạn đã bao giờ nói rằng, “Đời sống thuộc linh của tôi không được no đủ” và rồi chính bản thân bạn không muốn đọc Kinh Thánh, không muốn biệt riêng thời gian với Chúa mỗi ngày? Có phải chúng ta đang thỏa mãn với suy nghĩ là đi nhà thờ, nghe bài giảng mỗi Chúa nhật là đủ no nê cho cả tuần? Hoặc chúng ta đang viện lý do gì đó để khước từ những giờ học trường Chúa nhật, học Kinh Thánh nhóm nhỏ, sinh hoạt ban ngành?

Đây là lúc chúng ta cần phải thức tỉnh và nhận biết trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng đời sống thuộc linh. Chúng ta không thể đổ thừa cho Hội Thánh, cho Mục sư. Chúng ta phải nhận ra rằng những gì chúng ta nhận được từ Hội Thánh chính là những gì chúng ta đầu tư vào đó. Điều này bao gồm cả đời sống cầu nguyện, giờ gia đình lễ bái, tĩnh nguyện hằng ngày với Chúa. Khi đó, chúng ta sẽ nhìn thấy những thay đổi thực sự trong đời sống thuộc linh của mình.

Cá nhân tôi tin rằng việc tâm vấn Cơ Đốc là cần thiết đối với một số người, nhưng đó không phải là giải pháp cho mọi nan đề lớn nhỏ. Rất nhiều câu trả lời cho cuộc sống đã được bày tỏ trong Lời của Chúa. Tôi đã nhìn thấy nhiều vị Mục sư và nhân sự Hội Thánh phải quá tải vì những giờ tâm vấn như vậy. Tôi cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho họ.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải có trách nhiệm với đời sống thuộc linh của mình. Tâm linh của chúng ta sẽ héo mòn, xác xơ nếu chúng ta không chịu đến với lời Chúa. Các Mục sư, Truyền đạo hay giáo viên chia sẻ những sứ điệp của Chúa nhưng bản thân chúng ta phải có trách nhiệm mở lỗ tai của mình ra để tiếp nhận Lời Ngài. Vấn đề là chúng ta thường không chịu nghe.

Đồng thời, nếu chúng ta không dành thời gian với Chúa trong sự cầu nguyện, thờ phượng, làm mới lại tâm trí mình thì một thực tế chắc chắn là chúng ta sẽ trở nên những Cơ Đốc nhân yếu đuối. Ngược lại, khi chúng ta đắm mình trong Chúa và Lời Ngài, chúng ta sẽ trở nên nhạy bén với tiếng phán của Chúa, hiểu biết ý muốn Ngài trong đời sống mình.

Chúa muốn chúng ta tăng trưởng trong Ngài. Hãy dành thì giờ đọc Lời Chúa trong Ê-phê-sô và Cô-lô-se chương 2 và chương 3 để hiểu thêm về điều này.

Lời Chúa trong Thi Thiên 1:2-3 chép,

[Phước cho người nào] vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái đúng mùa đúng tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.”

Cũng hãy nhớ rằng không có một Hội Thánh nào là hoàn hảo bởi vì vốn dĩ không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Nhưng khi chúng ta khao khát tìm kiếm Chúa và sự công bình của Ngài, thì chính Chúa sẽ đổ đầy chúng ta với Lời của Ngài.

Khi chúng ta thực sự đầu tư thời gian, tâm trí mình cho Chúa, đời sống thuộc linh của chúng ta sẽ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất và sẽ lớn lên, tăng trưởng trong Chúa.

Nguồn: https://bomattw3.com/

Xem thêm bài viết khác: https://bomattw3.com/giao-duc/