Nên lựa chọn SSD sử dụng giao tiếp SATA hay PCle? Đây hiện là