Giấc mơ chính là những câu chuyện, hình ảnh mà tâm trí con người