App Thabet ra đời là một trong những bước tiến mới mang tới nhiều