Với 20 điểm, vượt qua nhiều “ông lớn”, hiện Southampton đang đứng ở vị