Tặng tân gia bằng đồng hồ là một gợi ý được khá nhiều người