Nếu Vua bóng đá Pele được cả thế giới tôn sùng thì với người