The Forest là game liên quan đến sinh tồn và do đó có thể